Menu
BgBowling

Състезатели на ББФ


Lights

Никита Подлипски
БК Магьосниците


Nature

Арсений Подлипски
БК Магьосниците


Fjords

Георги Бинев
БК Максим


Lights

Александър Лефтеров
БК АТИА


Nature

Александър Петров
БК АТИА


Fjords

Антоан Маринов
БК Страйк мания


Lights

Александър Първанов
БК Максим


Nature

Цвятко Първанов
БК Максим


Fjords

Мария Николова
БК Академик ВВ


Lights

Ангел Анев


Nature

Ангел Пилев
БК АТИА


Fjords

Асен Георгиев
БК Страйк мания


Антонис Бекас
БК Мега


Nature

Асен Петров
БК Страйк мания


Fjords

Бранислав Сергиевски
БК Магьосниците


Lights

Борис Божилов
БК Страйкърс


Nature

Борис Панайотов
БК Мега


Fjords

Венцислав Георгиев
БК Страйк мания


Валентин Димитров
БК Максим


Nature

Ваня Петрова
БК Академик ВВ


Fjords

Виолета Добрева
БК Академик ВВ


Lights

Георги Делийски
БК Страйкърс


Nature

Георги Тепелиев
БК Страйкмания


Fjords

Георги Парушев
БК АТИА


Lights

Александър Захариев
БК АТИА


Nature

Атанас Е. Атанасов
БК АТИА


Fjords

Атанас Атанасов
БК Максим


Lights

Дарин Траянов
БК Боляри


Nature

Димина Димитрова
БК Страйк мания


Fjords

Добромир Пенчев
БК Боляри


Lights

Елена Каракашева
БК Мега


Nature

Живко Димитров
БК Страйк мания


Fjords

Иво Кларк
БК Академик ВВ


Lights

Емил Ангелов
БК Академик – ВВ


Nature

Димитър Попов
БК Академик – ВВ


Fjords

Валери Бобев
БК Боляри


Lights

Йосиф Иванов
БК Сий Страйкърс


Nature

Калоян Иванов
БК Страйк мания


Fjords

Иванка Нанкова
БК Боляри


Lights

Константин Маджаров
БК Академик – ВВ


Nature

Любомир Кючуков
БК Академик – ВВ


Fjords

Заби Сикандер
БК АТИА


Lights

Никита Подлипски
БК Магьосниците


Nature

Арсений Подлипски
БК Магьосниците


Fjords

Марина Димитрова
БК Максим


Lights

Maвитан Чифтчи
БК Магьосниците


Nature

Мариана Метексинова
БК АТИА


Fjords

Марта Иванова
БК Академик – ВВ


Lights

Диан Динев
БК Страйк мания


Nature

Марина Стефанова
БК АТИА


Fjords

Руслан Василев
БК АТИА


Lights

Мартин Васев
БК Магьосниците


Nature

Диди Илиева
БК Академик – ВВ


Fjords

Методи Киров- Мечето
БК Корона


Lights

Никола Николов
БК Мега


Nature

Николай Петров
БК Мега


Fjords

Николай Филипов
БК Магьосниците


Lights

Мехмет Кая
БК Мега


Nature

Пламен Станчев
БК Мега


Fjords

Николай Стоилов
БК Страйкърс


Lights

Любен Левичаров
БК Страйк мания


Nature

Анна Константинова
БК Академик – ВВ


Fjords

Станислава Венкова
БК Академик – ВВ


Lights

Ванеса Постолова
БК Академик – ВВ


Nature

Константин Михеев
БК АТИА


Fjords

БК Академик – ВВ


Радка Дангова
БК Страйкърс


Nature

Радослав Тенчев
БК Магьосниците


Fjords

Георги Божилов
БК Страйк мания


Lights

Пламен Атанасов
БК Академик – ВВ


Nature

Радосвет Николов
БК Магьосниците


Fjords

Рудолф Подлипски
БК Магьосниците


Lights

София Христова
БК Академик – ВВ


Nature

Станимир Върбев
БК Боляри


Fjords

Славчо Кордев
БК Koрона


Стоян Михайлов
БК Магьосниците


Nature

БК


Fjords

Марина Колпачова
БК Магьосниците


Lights

Георги Димитров
БК Академик – ВВ


Nature

Любомир Кордев
БК Корона


Fjords

Светлозар Минев
БК АТИА


Галин Грудев
БК Боляри


Тихомир Ангелов
БК Максим


Fjords

Тихомир Николов
БК АТИА


Lights

Захари Стайков
БК Мега


Nature

Пламен Траянов
БК Боляри


Fjords

Ангел Григоров
БК Страйк мания


Lights

Георги Димов
БК Мега


Nature

Елвира Бахарова
БК Мега


Fjords

Томчо Сумартава
БК Мега


Lights

Вероника Тулешкова
БК Академик – ВВ


Nature

Веселин Петров
БК Мега


Fjords

Радослав Балев
БК Страйк мания


Lights

Антон Иванов
БК Страйкърс


Nature

Бранко Митрев
БК Максим


Fjords

Калин Симеонов
БК Академик – ВВ


Lights

Николай Димитров
БК Мега


Nature

Пенко Патриков
БК Сий Страйкърс


Fjords

Ралица Велчева
БК Мега


Lights

Борян Бинев
БК Максим


Nature

Филип Фиков
БК Мега


Fjords

Яна Иванова
БК Страйк мания


Lights

Теодор Желязков
БК Сий Страйкърс


Nature

Цветан Петров
БК Академик – ВВ


Fjords

Рената Нашкова
БК Мега


Lights

Иван Вучков
БК Мега


Nature

Илия Узунов
БК Корона


Fjords

Живко Василев
БК Максим


Lights

Божидар Чудомиров
БК Мега


Nature

Людмил Бенчев
БК Страйк мания


Fjords

Панайот Наков
БК Мега


Lights

Яна Динева
БК Страйк Мания


Nature

Цветелина Димитрова
БК АТИА


Християна Иванова
БК Страйк мания


Lights

Красимир Георгиев
БК Магьосниците


Nature

Дилян Бодуров
БК Максим


Fjords

Юли Петров
БК АТИА


Lights

Тодор Личев
БК Страйкърс


Nature

Христо Георгиев
БК Магьосниците


Fjords

Явор Миланов
БК Академик – ВВ