Menu
BgBowling

Свикване на Общо събрание на Българска Боулинг Федерация

До: Председателите на боулинг клуб:

„АКАДЕМИК-ВВ“, „АТИА“, „БОЛЯРИ“, „БК КОРОНА“,„МАГЬОСНИЦИТЕ“, „МАКСИМ“, „МЕГА“, „СИЙ СТРАЙКЪТС“, „СПОРТ ЕКСТРИЙМ“, „СТРАЙКМАНИЯ-СОФИЯ“ и „СТРАЙКЪРС“

От: УС на ББФ
Относно: Свикване на Общо събрание наБългарска Боулинг Федерация

На основание чл.13.01от Устава и решение на УС на ББФ (протокол от 07/05/2018),

УС наББФ свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА БОУЛИНГ ФЕДЕРАЦИЯ на:

16 (шестнадесети) ЮНИ 2018 година от 10:00 (десет) часа в гр.София

бул. „Васил Левски“ 75(сградата на Министерството на Младежта и Спорта), заседателната зала на 5-ти етаж.

при следния дневенред:

1. Спортно-технически отчет на УС на ББФ за дейността му за периода 2016-2018 г.;

2. Финансов отчет на УС на ББФ за периода 2016-2018 г.;

3. Избор на нов УС на ББФ;

4. Разни;

Поканват се всичкипредседатели на боулинг клубове да присъстват на събранието!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО
Член на ББФ може да бъде всеки любител и запален фен на играта, който подаде писмена молба - заявление за членство към някой от редовните клубове, членуващи в ББФ.
© 2017 Bulgarian Bowling Federation
Created by ATIA