Menu
BgBowling

Картотеки за сезон 2023-2024

РАЗМЕРИ НА ДЪЛЖИМИТЕ ТАКСИ

  1. Такса за редовно картотекиран клуб (членски внос боулинг клуб): 400.00 лева.
  2. За всеки новокартотекиран състезател, който не е бил член на ББФ в последните две (2) години, за студент до 30-годишна възраст и за състезатели под 18-годишна възраст, клуба който го картотекира получава 5% отстъпка от клубната такса, т.е. 20.00 лева. Таксата на клуба за сезона не може да бъде по-малка от 250,00 лева. Редуцирането на клубната такса се извършва еднократно при първоначалното и внасяне.
  3. Такса за новосъздаден клуб или спортен клуб, който не е бил член на ББФ през последните 5 години – 250,00 лева. За новосъздаден клуб се счита този спортен клуб, който е съставен от състезатели, от които поне 80% не са били картотекирани членове на ББФ за последните 5 години.
  4. Такса за боулинг клуб състоящ се от поне 50% ученици към учебната 2023/2024 година – 125,00 лева (50% от минималната клубна такса).
  5. Такса за състезател, гражданин на РБ, гражданин на ЕС или редовно пребиващ в него, картотекиран до 31.01.2024г. за сезон 2023/2024 година, навършил 18 години – 60,00 лева.
  6. Такса за състезател, гражданин на РБ, навършил 18 години, картотекиран за сезон 2023/2024г. след 01.02.2024г. – 30,00 лева.
  7. Такса за младежи и девойки, които са ученици към учебната 2023/2024 година. – 10,00 лева.
  8. Такса за младежи и девойки, които са ученици към учебната 2023/2024 година, картотекирани за сезон 2023/2024г. след 01.02.2024г. – 5,00 лева
  9. Такса за студенти до 30-годишна възраст, учещи редовно срещу представяне на редовно заверена студентска книжка – 30,00 лева.
  10. Такса за студенти до 30-годишна възраст, учещи редовно срещу представяне на редовно заверена студентска книжка, картотекирани за сезон 2023/2024г. след 01.02.2024г – 15,00 лева.

СРОК ЗА ВНАСЯНЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ ТАКСИ – 29 СЕПТЕМВРИ 2023 ГОДИНА. Плащането на всички клубни такси (членски внос боулинг клуб) и такса картотека състезател в ББФ се извършва по банков път по сметката на Българска Боулинг Федерация или в брой към Радослав Тенчев, Никола Николов, Георги Делийски, Дарин Траянов.

Българска Боулинг Федерация
IBAN : BG37BPBI79401047176501
BIC : BPBIBGSF
БПБ АД София

За всички плащания ББФ ще издаде фактура на боулинг клубовете.

Боулинг клуб, който не е платил членски внос за сезон 2023/2024 година, не се допуска до състезания до заплащането му.

Състезател от боулинг клуб, чийто клуб не е платил членски внос за сезон 2023/24 година и-или не му е платена такса картотека за сезона, не се допуска до състезания на ББФ или EBF.

Таксите ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се придружават от попълнена и подписана таблица с данни на картотекираните състезатели за сезон 2023/2024 година съдържаща следните данни:
– три имена на картотекирания състезател от клуба;
– дата на раждане;
– номер на членска карта на ББФ (ако има издадена такава);
– боулинг клуб, в който е бил през сезон 2022/2023 година
Попълнената таблица се подписва от председателя или капитана на клуба.
Състезатели, за които липсва информация или е подадена непълна, няма да бъдат картотекирани.
ПРИМЕРНА ТАБЛИЦА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО
Член на ББФ може да бъде всеки любител и запален фен на играта, който подаде писмена молба - заявление за членство към някой от редовните клубове, членуващи в ББФ.
© 2017 Bulgarian Bowling Federation
Created by ATIA